Rich Media

Expandable & Roll Over - Rexona

Unilever - Sportni.bg Rexona

OMK - Abv.bg OMK

Sanofi Aventis - Edna.bg Sanofi Aventis Propolki

Disney - Vgames.bg Disney WOWP3

Expandable & Roll Over банер във Vgames.bg
CTR - 1,78%

Renault Megane - Sinoptik.bg Renault Megane

Expandable & Roll Over банер в Sinoptik.bg
CTR - 0,97%

Nokia - Gbg.bg Nokia

HTC - Sinoptik.bg HTC

Expandable & Roll Over банер в Sinoptik.bg
CTR - 12,04%

HTC - Vesti.bg HTC

Zagorka - Vesti.bg Zagorka

Expandable & Roll Over банер във Vesti.bg.
CTR - 0,32%

Nescafe - Abv.bg Nescafe

Expandable & Roll Over банер на заглавна страница на АБВ Поща.
CTR - 1,17%


Технически изисквания:

 • Задължително е изписването на дума в стандартния банер, указваща, че банерът увеличава размера си.
 • Думата/частта, която е линк за разтваряне на разширяващата се част не трябва да заема повече от 30% от общата площ на първоначалния банер.
 • На разширяващата се част на банера е задължително да се постави думата или знака “затвори”.
 • При мигновено преминаване с курсора на мишката върху банера, той не се разтваря. Разтваря се след престой на курсора върху площта на банера, не по-кратък от 0.5 секунди.
 • От изходната част на банера могат да “се разтворят” максимално 4 по-големи части, до които се стига от задължително графично или текстово обозначение.
 • Разширяващите се части не трябва да покриват лога, лога на партньори, полета за търсене, полета за въвеждане на данни от потребителя и падащи менюта.
 • Разширената част на банера може да:
             - представлява анимиран банер
             - съдържа видео, отговарящо на всички критерии, описани за видео банер
 
При подаване на рекламния формат се изисква:
 • двете части на банера да са подадени в един файл, освен ако не е предвиден друг начин на реализация
 • работните файлове на формата (HTML5 (Изисквания), HD видео), click counter, както и данни за импресиите и уникалните от системата, в която ще се мери рекламата
 • Размери на нестандартни банери
 • Възможни размери на нестандартни банери, увеличаващи размерите си:
 • Максимална тежест на рекламния формат при размер на стандартната част 300х250, 728х90 или 160х600 – 200КB
 • Максимална тежест на рекламния формат при размер на стандартната част 300х600 – 200КB

* заявки, пристигнали след 12:00 часа стартират на следващия работен ден