Форми на присъствие, интегрирани в съдържанието

Вид позициониране

10 000 - 20 000 VV

Продуктово позициониране - пасивно

2,800 лв.

Продуктово позициониране със споменаване

3,640 лв.

Продуктово позициониране с интеракция

4,004 лв.

Продуктово позициониране с интеракция и споменаване

4,200 лв.

Продуктовото позициониране (ПП) е форма на нетрадиционна търговска комуникация, при която продукт/марка/услуга е естествено включен в сюжета на продукцията. Възможно най-естествената и ненатрапчива маркетингова стратегия, при която продуктът и контектсът са в съвършна синергия. Присъствието може да има различни степени на интензитет - аудио или визуално; фоново или в интеракция със средата, в която е поставено. Описаните тук цени са брутни без ДДС, за продължителност до 30" в студиен формат, като те включва сценарното интегриране във вече разработена сцена. Цената се модулира чрез коефициенти, които се умножават към базовата цена преди приспадане на отстъпки.

Creative Sales форми

Формите, описани в този раздел са eligible за продажба в случай, че съставляват част от пакет, който възлиза на минимум 10 000 лв нет нет и задължително съдържа и продуктово позициониране, продуктови видеа или друга форма на branded content.

10 000 - 20 000 VV

Спонсорска заставка, отваряща & затваряща

1,200 лв.

Спонсорска заставка, затваряща

630 лв.

Спонсорската заставка представлява кратка форма с дължина до 7", която се вгражда в края и/или началото и края на видеото и е неразделна част от него. Предлагаме опция за затваряща заставка или за комплект отваряща+затваряща. Цената не включва изработка, а единствено монтаж на заставката към съдържанието.

Интегриран брандинг

1,500 лв.

Интеграция на елемент (лого, цвят, ключова дума) от идентичността на клиента/продукта в опаковката на канала, като това не отмества акцента върху продукта, а по-скоро допълва внушението, коетo графичната опаковка вече прави.

Брандирана рамка на видео (тъмнейл)

1,400 лв.

Брандиране на Thumbnail – брандинг чрез рамка / лого на стоп кадъра, който илюстрира видеото преди то да бъде пуснато за гледане – това е картинката, която се вижда навсякъде, където е качено или споделено видеото, в която и да е платформа.

Спонсорско лого

2,400 лв.

Присъствие на лого/слоган във видеото през цялото време върху съдържанието. Логото се позиционира в горния ъгъл кадъра по време на монтаж.

*Посочените цени важат за видео форми към видео продукция на 7Talents – видеа в Категория 1 (по-долу)

Продукцията на 7Talents е разделена на три категории според достигнати видео гледания:
1) Категория 1 - 10 000 – 20 000 видео гледания;
2) Категория 2 - 20 001 – 50 000 видео гледания;
3) Категория 3 - над 50 000 видео гледания.
Върху горепосочените форми се прилага процент увеличение на цената за брой видео гледания.

Видео гледания

Процент

Категория 1

100%

Категория 2

115%

Категория 3

135%

Продуктово видео

7,500 лв.

Продуктовото видео е епизод или част от него, при който, в тематично подходящ канал, се разясняват качествата и свойствата на продукт/услуга. В зависимост от случая, това може да бъде демо/ревю/ънбоксинг или друго, което обективно разкрива предимствата на обекта. Сценарият на продуктовото видео се разработва съвместно с клиента, като целим да съхраним баланса между полезната информация и рекламното присъствие. Обичайната дължина на продуктовото видео е около 4'. В цената за продуктово видео е включена разработка на сценарий и продукционни разходи в обем, ненадвишаващ обичайния за съответния канал.

Facebook Промо видео

4,500 лв.

Facebook ексклузивно видео до 1 минута

2,500 лв.

Форматите са възможни в случаите в които промо-стратегията на продукцията включва фейсбук видеа.

Допълнителни възможности

В контекста на конкретни преговори 7Talents могат да предложат и други нетрадиционни форми на присъствие - интеграция на бранд (н.пр. кобрандирано заглавие, брандиране на характеристика на герой - н.пр. полицаят пие винаги безалкохолно Х, обича да ходи на кино в салони У, т.н.), както и цели поредици, с различни дистрибуционни модели, според конкретните нужди (branded content). Цената се образува в зависимост от спецификите на проекта. Нетинфо не гарантира импресии за подобни формати.

При специални проекти и проекти извън планираната програмна схема/продукционен график, или такива, които налагат ревизия на съществуващите такива, към цените, описани по-горе, ще бъдат допълнително калкулирани продукционни и дистрибуционни разходи, които не подлежат на отстъпки.