Booking Policy

Описание

 
Политика за букване на кампании в сила от 18 септември 2016 г.
 
 
За реализиране на кампания, подадена от рекламна агенция / клиент са необходими медия план, банер формати, съобразени с техническите изисквания упоменати в корпоративния сайт на компанията, тракинг скриптове.
 
При подадена коректна заявка до 12:00 часа - кампанията стартира в същия ден.
 
Получените след 12:00 часа заявки - стартират на следващия работен ден.
 
При подаден медия план, без наличие на всички необходими за стaрта банер формати / скриптове - кампаниятa автоматично се удължава с периода на забавянето.
 
При кампании с Rich Media формати или кампании с рекламни материали, изискващи корекции от страна на технически лица от Нетинфо, материалите трябва да се подадат поне 3 дни преди старта на съответната кампания.
 
В периода на медия планирането се включват задължително делнични и почивни дни.
 
Нетинфо допуска ротиране до 3 криейтива за формат.
При допълнителни такива надценката е в размер на 50,00 лв. без ДДС
 

При старт на кампания от страна на Нетинфо се изпраща писмено потвърждение.

След приключването й се изпраща репорт, генериран от официалната банер системата на Нетинфо - Smart Ad Server.

 

При вероятност за некоректно доставяне на заявена позиция или формат, Нетинфо си запазва правото да предложи алтернативни варианти за нейното цялостно изпълнение, съобразено с целите на агенцията / клиента.