Game branding

Позициониране

Позициониране Размер Тежест Импресии
на ден
Уникални
на ден
Цена на 1000 импресии без ДДС Цена на 1000 импресии без ДДС (таргетирани) Макет
Vgames.bg
-
- - - - 5 000.00 лв. 5 000.00 лв. vgames

Описание

Игрите, изброени по-долу, могат да бъдат брендирани с не повече от 30% присъствие на дадена марка:

  • Лицензираните игри на български език с възможност за запазване на резултати и класиране
  • Игра „Табла“ в мрежа с възможност за запазване на резултати и класиране

Технически изисквания

* заявки, пристигнали след 12:00 часа стартират на следващия работен ден