Take over

Позициониране

Позициониране Размер Тежест Импресии
на ден
Уникални
на ден
Цена на 1000 импресии без ДДС Цена на 1000 импресии без ДДС (таргетирани) Макет
Gong.bg
Title page
- - 40 000 40 000 47.00 лв. 47.00 лв.
Lex.bg
Title page
- - 2 000 2 000 47.00 лв. 47.00 лв.
Pariteni.bg
Title page
- - 1 000 1 000 47.00 лв. 47.00 лв.
Sinoptik.bg
Title page
- - 100 000 100 000 47.00 лв. 47.00 лв.
Vesti.bg
Title page
- - 30 000 30 000 47.00 лв. 47.00 лв.

Описание

Нестандартен формат, който изцяло преобразява облика на сайта в рамките на до 8 секунди. Може да се визуализира върху цялото съдържание на сайта, или върху отделни елементи от него. След изтичането на анимацията или при интеракция се затваря и прибира в стандартен формат.


Технически изисквания

  • Максималната тежест на рекламния формат е 500 KB.
  • Плаващата част може да покрива напълно страницата, в която се изиграва.
  • Допустимо е елементи от “плаващия” банер да бъдат линкове.
  • Преминаващите елементи не трябва да покриват съдържанието на сайта за повече от 8 секунди.
  • Действието от “плаващия” банер може да премине във втори банер със стандартни размери, разположен на стандартна банер - позиция, или да се минимизира в друг графичен обект.
  • Действието от “плаващия” банер трябва да премине във втория банер или графичен обект без пауза във времето. Сюжетът на двете части трябва да бъде последователен и логически свързан.
  • Задължително е поставянето на бутон “затвори” в „плаващия” банер.
  •  При подаване на рекламния формат се изисква:

                           -   двете части на банера да са подадени в HTML5 файл (Изисквания), освен ако не е предвиден друг начин на реализация.

                           -   макет на позиционирането на нестандартната част на банера върху съответния сайт.

* заявки, пристигнали след 12:00 часа стартират на следващия работен ден