Медия китabv logo

Abv.bgРазмер Описание Инвентар Импресии
на ден
Уникални
на ден
Цена на 1000 импресии без ДДС Макет
300x250

до 100 KB
Middle page
Таргетиране
по Пол и Възраст

със завишение на цената от 60%
Premium CPM 950 000 450 000 Нетаргетирана
реклама -
5.00 лв.
Таргетирана
реклама -
8.00 лв.
ABV middle
Middle page
Таргетиране
по Пол и Възраст

със завишение на цената от 33%
Video banner 950 000 450 000 Нетаргетирана
реклама -
15.00 лв.
Таргетирана
реклама -
20.00 лв.
video banner abv middle
Sent page
Таргетиране
по Пол и Възраст
Premium CPM 220 000 100 000 9.00 лв. ABV Sent page 300x250
Sent page
Таргетиране
по Пол и Възраст

със завишение на цената от 33%
Video banner 220 000 100 000 Нетаргетирана
реклама -
15.00 лв.
Таргетирана
реклама -
20.00 лв.
video banner ABV sent
Title page Premium CPM 1 250 000 450 000 5.00 лв. abv new hp 300x250
Title page Video banner 1 250 000 450 000 15.00 лв. video banner title ABV
Title page Weekly frequency pack 1 L 1 100 000 1 000 000 5 400.00 лв. abv new hp 300x250
Title page Weekly frequency pack 3 M 1 300 000 850 000 4 900.00 лв. abv new hp 300x250
Title page Weekly frequency pack 3 S 650 000 400 000 2 750.00 лв. abv new hp 300x250
300x600

до 200 KB
Middle page Premium CPM 950 000 450 000 8.00 лв.
Sent page Premium CPM 220 000 100 000 8.00 лв.
720x300

до 100 KB
Sent page
Таргетиране
по Пол и Възраст
CPM 220 000 100 000 10.00 лв. pop under abv sent page
160x600

до 100 KB
Inside page
Таргетиране
по Пол и Възраст
CPM 3 700 000 430 000 2.50 лв. ABV 160x600
-
- Директен мейлинг - - 0.10 лв.
Title page
Таргетиране
по Пол и Възраст

със завишение на цената от 33%
Skin Ad 450 000 450 000 Нетаргетирана
реклама -
45.00 лв.
Таргетирана
реклама -
55.00 лв.
1
Title page Wallpaper 450 000 450 000 30.00 лв. 123
Title page Wallpaper & 300x250 450 000 450 000 40.00 лв. 123
967x68

до 100 KB
Title page Fasha 1 250 000 450 000 6.00 лв. abv new hp fasha