Медия китlogo na Diema family

Diema FamilyРазмер Описание Инвентар Импресии
на ден
Уникални
на ден
Цена на 1000 импресии без ДДС Макет
300x250

до 100 KB
All pages Premium CPM 300 250 6.00 лв.
728x90

до 100 KB
All pages Premium CPM 300 250 4.00 лв.