Медия китvbox7 logo

Vbox7.comРазмер Описание Инвентар Импресии
на ден
Уникални
на ден
Цена на 1000 импресии без ДДС Макет
373x250 / 746x250

до 200 KB
All pages Small Overlay 250 000 100 000 15.00 лв. 123
373x50 / 373x420

до 200 KB
All pages Parade banner 100 000 100 000 35.00 лв. 123
373x702 / 746x880

до 200 KB
All pages Overlay 100 000 100 000 30.00 лв. 123
300x250

до 100 KB
All pages High viewability Premium CPM 250 000 100 000 7.00 лв. 123
All pages Low viewability Premium CPM 30 000 8 000 5.00 лв. 123
300x600

до 200 KB
All pages High viewability Premium CPM 250 000 100 000 10.00 лв.
980x620

до 200 KB
Title page Interstitial / Transition page 100 000 100 000 35.00 лв. 123