Медия китvmusic logo

Vmusic.bgРазмер Описание Инвентар Импресии
на ден
Уникални
на ден
Цена на 1000 импресии без ДДС Макет
300x250

до 100 KB
Title page CPM 250 200 6.00 лв. vmusic
Title page Expandable & Roll Over 250 200 20.00 лв. Expandable Roll Over Vmusic
Title page Video banner 250 200 15.00 лв. vmusic
728x90

до 100 KB
Inside pages + Pop up - audio player CPM 1 000 200 3.00 лв. vmusic
980x620

до 200 KB
All pages Interstitial / Transition page 200 200 35.00 лв. 123
-
All pages Wallpaper 250 200 30.00 лв. 123
All pages Wallpaper & 300x250 250 200 40.00 лв. 123