Аудиторията на Abv.bg abv logo

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 492 841 44,40%
Жена 616 467 55,60%
Общо 1 109 308 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 170 215 15,30%
25 - 34 215 975 19,50%
35 - 44 260 049 23,40%
45 - 54 243 126 21,90%
55+ 219 944 19,80%
Общо 1 109 309 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 0 0,00%
100 - 199 лева 0 0,00%
200 - 299 лева 25 342 2,30%
300 - 399 лева 59 696 5,40%
400 - 499 лева 91 345 8,20%
500 - 599 лева 94 502 8,50%
600 - 799 лева 158 250 14,30%
800 - 999 лева 115 858 10,40%
1000 - 1499 лева 132 322 11,90%
над 1500 104 096 9,40%
няма доход 73 467 6,60%
отказвам да отговоря 168 259 15,20%
Общо 1 023 137 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 301 194 27,20%
Пловдив 82 229 7,40%
Варна 83 895 7,60%
Бургас 52 563 4,70%
друго населено място с над 100 000 жители 127 579 11,50%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 214 718 19,40%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 135 010 12,20%
населено място с по- малко от 4 999 жители 112 120 10,10%
Общо 1 109 308 100%