Аудиторията на Carmarket.bg

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 2 973 55,40%
Жена 2 391 44,60%
Общо 5 364 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 1 025 19,10%
25 - 34 936 17,50%
35 - 44 992 18,50%
45 - 54 823 15,40%
55+ 1 588 29,60%
Общо 5 364 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 0 0,00%
100 - 199 лева 0 0,00%
200 - 299 лева 327 6,10%
300 - 399 лева 95 1,80%
400 - 499 лева 147 2,80%
500 - 599 лева 576 10,70%
600 - 799 лева 418 7,80%
800 - 999 лева 646 12,00%
1000 - 1499 лева 771 14,40%
над 1500 495 9,20%
няма доход 969 18,10%
отказвам да отговоря 922 17,20%
Общо 5 366 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 2 070 38,60%
Пловдив 910 17,00%
Варна 690 12,90%
Бургас 134 2,50%
друго населено място с над 100 000 жители 516 9,60%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 303 5,70%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 114 2,10%
населено място с по- малко от 4 999 жители 627 11,70%
Общо 5 364 100%