Аудиторията на Carmarket.bg

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 14 101 80,78%
Жена 3 354 19,22%
Общо 17 455 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 1 757 10,07%
25 - 34 2 046 11,72%
35 - 44 2 720 15,58%
45 - 54 6 442 36,91%
55+ 4 491 25,73%
Общо 17 456 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 0 0,00%
100 - 199 лева 181 1,04%
200 - 299 лева 1 0,00%
300 - 399 лева 855 4,90%
400 - 499 лева 240 1,37%
500 - 599 лева 2 451 14,04%
600 - 799 лева 3 071 17,60%
800 - 999 лева 1 767 10,12%
1000 - 1499 лева 1 981 11,35%
над 1500 1 541 8,83%
няма доход 1 486 8,51%
отказвам да отговоря 3 881 22,23%
Общо 17 455 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 4 562 26,14%
Пловдив 812 4,65%
Варна 498 2,85%
Бургас 964 5,52%
друго населено място с над 100 000 жители 945 5,41%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 5 315 30,45%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 3 099 17,75%
населено място с по- малко от 4 999 жители 1 261 7,22%
Общо 17 456 100%