Аудиторията на Dariknews.bg Darik News Logo

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 156 194 44,50%
Жена 194 947 55,50%
Общо 351 141 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 36 896 10,50%
25 - 34 56 353 16,10%
35 - 44 92 208 26,30%
45 - 54 84 060 23,90%
55+ 81 624 23,30%
Общо 351 141 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 0 0,00%
100 - 199 лева 0 0,00%
200 - 299 лева 9 845 2,80%
300 - 399 лева 16 856 4,80%
400 - 499 лева 24 724 7,00%
500 - 599 лева 35 220 10,00%
600 - 799 лева 45 871 13,10%
800 - 999 лева 31 463 9,00%
1000 - 1499 лева 44 448 12,70%
над 1500 51 549 14,70%
няма доход 19 111 5,40%
отказвам да отговоря 45 836 13,10%
Общо 324 923 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 113 931 32,50%
Пловдив 18 252 5,20%
Варна 25 872 7,40%
Бургас 16 060 4,60%
друго населено място с над 100 000 жители 42 960 12,20%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 63 060 18,00%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 36 811 10,50%
населено място с по- малко от 4 999 жители 34 196 9,70%
Общо 351 142 100%