Аудиторията на Diema Family logo na Diema family

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 2 057 40,20%
Жена 3 059 59,80%
Общо 5 116 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 1 068 20,90%
25 - 34 1 295 25,30%
35 - 44 1 031 20,20%
45 - 54 679 13,30%
55+ 1 042 20,40%
Общо 5 115 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 227 4,40%
100 - 199 лева 0 0,00%
200 - 299 лева 520 10,20%
300 - 399 лева 833 16,30%
400 - 499 лева 54 1,10%
500 - 599 лева 856 16,70%
600 - 799 лева 170 3,30%
800 - 999 лева 164 3,20%
1000 - 1499 лева 414 8,10%
над 1500 75 1,50%
няма доход 1 089 21,30%
отказвам да отговоря 714 14,00%
Общо 5 116 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 1 059 20,70%
Пловдив 251 4,90%
Варна 304 6,00%
Бургас 186 3,60%
друго населено място с над 100 000 жители 578 11,30%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 1 005 19,70%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 389 7,60%
населено място с по- малко от 4 999 жители 1 343 26,30%
Общо 5 115 100%