Аудиторията на Diema Family logo na Diema family

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 1 023 21,40%
Жена 3 767 78,70%
Общо 4 790 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 209 4,40%
25 - 34 422 8,80%
35 - 44 502 10,50%
45 - 54 1 575 32,90%
55+ 2 082 43,50%
Общо 4 790 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 271 5,70%
100 - 199 лева 60 1,30%
200 - 299 лева 92 1,90%
300 - 399 лева 27 0,60%
400 - 499 лева 911 19,00%
500 - 599 лева 1 792 37,40%
600 - 799 лева 126 2,60%
800 - 999 лева 440 9,20%
1000 - 1499 лева 345 7,20%
над 1500 207 4,30%
няма доход 123 2,60%
отказвам да отговоря 397 8,30%
Общо 4 791 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 563 11,80%
Пловдив 15 0,30%
Варна 417 8,70%
Бургас 38 0,80%
друго населено място с над 100 000 жители 212 4,40%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 570 11,90%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 933 19,50%
населено място с по- малко от 4 999 жители 2 043 42,60%
Общо 4 791 100%