Аудиторията на Diema Family logo na Diema family

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 2 338 30,45%
Жена 5 341 69,55%
Общо 7 679 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 1 518 19,77%
25 - 34 1 599 20,82%
35 - 44 816 10,62%
45 - 54 1 614 21,02%
55+ 2 132 27,77%
Общо 7 679 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 121 1,58%
100 - 199 лева 0 0,00%
200 - 299 лева 204 2,65%
300 - 399 лева 55 0,72%
400 - 499 лева 2 025 26,37%
500 - 599 лева 433 5,65%
600 - 799 лева 768 10,00%
800 - 999 лева 1 484 19,32%
1000 - 1499 лева 739 9,62%
над 1500 157 2,05%
няма доход 1 170 15,24%
отказвам да отговоря 523 6,81%
Общо 7 679 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 2 864 37,29%
Пловдив 402 5,24%
Варна 314 4,09%
Бургас 159 2,07%
друго населено място с над 100 000 жители 323 4,20%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 683 8,89%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 383 4,98%
населено място с по- малко от 4 999 жители 2 552 33,23%
Общо 7 680 100%