Аудиторията на Diema Family logo na Diema family

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 3 582 64,70%
Жена 1 956 35,30%
Общо 5 538 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 735 13,30%
25 - 34 561 10,10%
35 - 44 2 498 45,10%
45 - 54 795 14,40%
55+ 948 17,10%
Общо 5 537 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 149 2,70%
100 - 199 лева 39 0,70%
200 - 299 лева 640 11,60%
300 - 399 лева 476 8,60%
400 - 499 лева 0 0,00%
500 - 599 лева 431 7,80%
600 - 799 лева 1 711 30,90%
800 - 999 лева 387 7,00%
1000 - 1499 лева 364 6,60%
над 1500 194 3,50%
няма доход 697 12,60%
отказвам да отговоря 450 8,10%
Общо 5 538 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 2 432 43,90%
Пловдив 25 0,50%
Варна 321 5,80%
Бургас 232 4,20%
друго населено място с над 100 000 жители 98 1,80%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 438 7,90%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 225 4,10%
населено място с по- малко от 4 999 жители 1 768 31,90%
Общо 5 539 100%