Аудиторията на Diema.bg logo na Diema

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 1 652 44,70%
Жена 2 045 55,30%
Общо 3 697 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 0 0,00%
25 - 34 937 25,30%
35 - 44 760 20,60%
45 - 54 634 17,20%
55+ 1 365 36,90%
Общо 3 696 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 0 0,00%
100 - 199 лева 0 0,00%
200 - 299 лева 143 3,90%
300 - 399 лева 5 0,10%
400 - 499 лева 23 0,60%
500 - 599 лева 1 352 36,60%
600 - 799 лева 392 10,60%
800 - 999 лева 179 4,80%
1000 - 1499 лева 705 19,10%
над 1500 383 10,40%
няма доход 0 0,00%
отказвам да отговоря 321 8,70%
Общо 3 503 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 1 320 35,70%
Пловдив 25 0,70%
Варна 142 3,80%
Бургас 242 6,50%
друго населено място с над 100 000 жители 333 9,00%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 144 3,90%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 1 306 35,30%
населено място с по- малко от 4 999 жители 185 5,00%
Общо 3 697 100%