Аудиторията на Edna.bg edna logo

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 191 590 39,06%
Жена 298 928 60,94%
Общо 490 518 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 51 811 10,56%
25 - 34 79 335 16,17%
35 - 44 118 905 24,24%
45 - 54 113 031 23,04%
55+ 127 436 25,98%
Общо 490 518 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 6 230 1,27%
100 - 199 лева 9 406 1,92%
200 - 299 лева 14 008 2,86%
300 - 399 лева 26 560 5,41%
400 - 499 лева 46 335 9,45%
500 - 599 лева 61 704 12,58%
600 - 799 лева 66 042 13,46%
800 - 999 лева 62 430 12,73%
1000 - 1499 лева 50 288 10,25%
над 1500 39 188 7,99%
няма доход 34 254 6,98%
отказвам да отговоря 74 074 15,10%
Общо 490 519 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 155 948 31,79%
Пловдив 37 113 7,57%
Варна 32 223 6,57%
Бургас 20 113 4,10%
друго населено място с над 100 000 жители 44 330 9,04%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 102 429 20,88%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 50 993 10,40%
населено място с по- малко от 4 999 жители 47 370 9,66%
Общо 490 519 100%