Аудиторията на Edna.bg edna logo

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 103 114 33,70%
Жена 202 594 66,30%
Общо 305 708 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 43 024 14,10%
25 - 34 54 463 17,80%
35 - 44 60 119 19,70%
45 - 54 68 298 22,30%
55+ 79 805 26,10%
Общо 305 709 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 0 0,00%
100 - 199 лева 0 0,00%
200 - 299 лева 6 212 2,00%
300 - 399 лева 14 278 4,70%
400 - 499 лева 23 799 7,80%
500 - 599 лева 27 620 9,00%
600 - 799 лева 40 424 13,20%
800 - 999 лева 33 185 10,90%
1000 - 1499 лева 32 826 10,70%
над 1500 34 310 11,20%
няма доход 17 487 5,70%
отказвам да отговоря 45 656 14,90%
Общо 275 797 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 102 027 33,40%
Пловдив 19 767 6,50%
Варна 26 191 8,60%
Бургас 10 556 3,50%
друго населено място с над 100 000 жители 30 138 9,90%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 50 003 16,40%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 39 942 13,10%
населено място с по- малко от 4 999 жители 27 084 8,90%
Общо 305 708 100%