Аудиторията на Gbg.bg gbg logo

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 109 783 44,70%
Жена 135 771 55,30%
Общо 245 554 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 23 276 9,50%
25 - 34 38 570 15,70%
35 - 44 66 129 26,90%
45 - 54 61 102 24,90%
55+ 56 477 23,00%
Общо 245 554 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 0 0,00%
100 - 199 лева 0 0,00%
200 - 299 лева 4 870 2,00%
300 - 399 лева 14 652 6,00%
400 - 499 лева 16 122 6,60%
500 - 599 лева 21 425 8,70%
600 - 799 лева 35 872 14,60%
800 - 999 лева 24 716 10,10%
1000 - 1499 лева 34 832 14,20%
над 1500 25 597 10,40%
няма доход 11 447 4,70%
отказвам да отговоря 41 968 17,10%
Общо 231 501 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 70 754 28,80%
Пловдив 15 087 6,10%
Варна 19 931 8,10%
Бургас 14 330 5,80%
друго населено място с над 100 000 жители 23 836 9,70%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 49 906 20,30%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 29 717 12,10%
населено място с по- малко от 4 999 жители 21 993 9,00%
Общо 245 554 100%Netinfo.bg

Innovate With Us!

Product & ads solutions around the clock

Contact us

Portfolio

The company’s portfolio comprises versatile content and opportunity for users to be mobile in every single moment of their everyday lives.

Contact us