Аудиторията на Gbg.bg gbg logo

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 109 783 44,70%
Жена 135 771 55,30%
Общо 245 554 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 23 276 9,50%
25 - 34 38 570 15,70%
35 - 44 66 129 26,90%
45 - 54 61 102 24,90%
55+ 56 477 23,00%
Общо 245 554 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 0 0,00%
100 - 199 лева 0 0,00%
200 - 299 лева 4 870 2,00%
300 - 399 лева 14 652 6,00%
400 - 499 лева 16 122 6,60%
500 - 599 лева 21 425 8,70%
600 - 799 лева 35 872 14,60%
800 - 999 лева 24 716 10,10%
1000 - 1499 лева 34 832 14,20%
над 1500 25 597 10,40%
няма доход 11 447 4,70%
отказвам да отговоря 41 968 17,10%
Общо 231 501 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 70 754 28,80%
Пловдив 15 087 6,10%
Варна 19 931 8,10%
Бургас 14 330 5,80%
друго населено място с над 100 000 жители 23 836 9,70%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 49 906 20,30%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 29 717 12,10%
населено място с по- малко от 4 999 жители 21 993 9,00%
Общо 245 554 100%