Аудиторията на Gong.bg Gong logo new

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 213 598 67,80%
Жена 101 394 32,20%
Общо 314 992 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 26 684 8,50%
25 - 34 53 302 16,90%
35 - 44 75 352 23,90%
45 - 54 82 018 26,00%
55+ 77 636 24,70%
Общо 314 992 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 0 0,00%
100 - 199 лева 0 0,00%
200 - 299 лева 8 648 2,80%
300 - 399 лева 16 408 5,20%
400 - 499 лева 18 700 5,90%
500 - 599 лева 27 512 8,70%
600 - 799 лева 45 585 14,50%
800 - 999 лева 32 331 10,30%
1000 - 1499 лева 43 671 13,90%
над 1500 45 151 14,30%
няма доход 12 004 3,80%
отказвам да отговоря 46 322 14,70%
Общо 296 332 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 101 389 32,20%
Пловдив 15 396 4,90%
Варна 21 443 6,80%
Бургас 12 444 4,00%
друго населено място с над 100 000 жители 35 814 11,40%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 66 025 21,00%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 36 223 11,50%
населено място с по- малко от 4 999 жители 26 257 8,30%
Общо 314 991 100%