Аудиторията на Gong.bg Gong logo new

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 213 598 67,80%
Жена 101 394 32,20%
Общо 314 992 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 26 684 8,50%
25 - 34 53 302 16,90%
35 - 44 75 352 23,90%
45 - 54 82 018 26,00%
55+ 77 636 24,70%
Общо 314 992 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 0 0,00%
100 - 199 лева 0 0,00%
200 - 299 лева 8 648 2,80%
300 - 399 лева 16 408 5,20%
400 - 499 лева 18 700 5,90%
500 - 599 лева 27 512 8,70%
600 - 799 лева 45 585 14,50%
800 - 999 лева 32 331 10,30%
1000 - 1499 лева 43 671 13,90%
над 1500 45 151 14,30%
няма доход 12 004 3,80%
отказвам да отговоря 46 322 14,70%
Общо 296 332 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 101 389 32,20%
Пловдив 15 396 4,90%
Варна 21 443 6,80%
Бургас 12 444 4,00%
друго населено място с над 100 000 жители 35 814 11,40%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 66 025 21,00%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 36 223 11,50%
населено място с по- малко от 4 999 жители 26 257 8,30%
Общо 314 991 100%Netinfo.bg

Innovate With Us!

Product & ads solutions around the clock

Contact us

Portfolio

The company’s portfolio comprises versatile content and opportunity for users to be mobile in every single moment of their everyday lives.

Contact us