Аудиторията на Imoti.info Imoti Logo

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 35 509 46,90%
Жена 40 240 53,10%
Общо 75 749 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 11 000 14,50%
25 - 34 18 432 24,30%
35 - 44 16 455 21,70%
45 - 54 18 600 24,60%
55+ 11 262 14,90%
Общо 75 749 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 0 0,00%
100 - 199 лева 0 0,00%
200 - 299 лева 1 256 1,70%
300 - 399 лева 5 808 7,70%
400 - 499 лева 4 455 5,90%
500 - 599 лева 6 479 8,60%
600 - 799 лева 12 034 15,90%
800 - 999 лева 5 604 7,40%
1000 - 1499 лева 10 790 14,20%
над 1500 8 706 11,50%
няма доход 4 483 5,90%
отказвам да отговоря 11 586 15,30%
Общо 71 201 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 27 801 36,70%
Пловдив 8 145 10,80%
Варна 5 433 7,20%
Бургас 3 072 4,10%
друго населено място с над 100 000 жители 5 484 7,20%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 11 614 15,30%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 9 787 12,90%
населено място с по- малко от 4 999 жители 4 413 5,80%
Общо 75 749 100%