Аудиторията на Kinonova.bg logo na Kinonova

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 1 901 37,80%
Жена 3 127 62,20%
Общо 5 028 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 1 214 24,20%
25 - 34 1 016 20,20%
35 - 44 1 370 27,30%
45 - 54 1 042 20,70%
55+ 386 7,70%
Общо 5 028 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 37 0,70%
100 - 199 лева 153 3,00%
200 - 299 лева 0 0,00%
300 - 399 лева 175 3,50%
400 - 499 лева 121 2,40%
500 - 599 лева 395 7,90%
600 - 799 лева 994 19,80%
800 - 999 лева 333 6,60%
1000 - 1499 лева 449 8,90%
над 1500 172 3,40%
няма доход 805 16,00%
отказвам да отговоря 1 394 27,70%
Общо 5 028 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 1 194 23,70%
Пловдив 412 8,20%
Варна 806 16,00%
Бургас 29 0,60%
друго населено място с над 100 000 жители 423 8,40%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 1 345 26,80%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 453 9,00%
населено място с по- малко от 4 999 жители 366 7,30%
Общо 5 028 100%Netinfo.bg

Innovate With Us!

Product & ads solutions around the clock

Contact us

Portfolio

The company’s portfolio comprises versatile content and opportunity for users to be mobile in every single moment of their everyday lives.

Contact us