Аудиторията на Kinonova.bg logo na Kinonova

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 1 901 37,80%
Жена 3 127 62,20%
Общо 5 028 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 1 214 24,20%
25 - 34 1 016 20,20%
35 - 44 1 370 27,30%
45 - 54 1 042 20,70%
55+ 386 7,70%
Общо 5 028 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 37 0,70%
100 - 199 лева 153 3,00%
200 - 299 лева 0 0,00%
300 - 399 лева 175 3,50%
400 - 499 лева 121 2,40%
500 - 599 лева 395 7,90%
600 - 799 лева 994 19,80%
800 - 999 лева 333 6,60%
1000 - 1499 лева 449 8,90%
над 1500 172 3,40%
няма доход 805 16,00%
отказвам да отговоря 1 394 27,70%
Общо 5 028 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 1 194 23,70%
Пловдив 412 8,20%
Варна 806 16,00%
Бургас 29 0,60%
друго населено място с над 100 000 жители 423 8,40%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 1 345 26,80%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 453 9,00%
населено място с по- малко от 4 999 жители 366 7,30%
Общо 5 028 100%