Аудиторията на Lex.bg Lex logo

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 99 149 37,00%
Жена 168 835 63,00%
Общо 267 984 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 26 450 9,87%
25 - 34 67 844 25,32%
35 - 44 67 146 25,06%
45 - 54 54 977 20,51%
55+ 51 568 19,24%
Общо 267 985 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 1 276 0,48%
100 - 199 лева 4 083 1,52%
200 - 299 лева 4 856 1,81%
300 - 399 лева 10 086 3,76%
400 - 499 лева 18 927 7,06%
500 - 599 лева 33 110 12,36%
600 - 799 лева 35 132 13,11%
800 - 999 лева 35 969 13,42%
1000 - 1499 лева 34 764 12,97%
над 1500 31 609 11,80%
няма доход 12 406 4,63%
отказвам да отговоря 45 766 17,08%
Общо 267 984 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 94 442 35,24%
Пловдив 18 522 6,91%
Варна 16 958 6,33%
Бургас 10 747 4,01%
друго населено място с над 100 000 жители 19 414 7,24%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 54 949 20,50%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 28 081 10,48%
населено място с по- малко от 4 999 жители 24 871 9,28%
Общо 267 984 100%