Аудиторията на Nova.bg logo na NovaTV

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 167 220 43,60%
Жена 216 386 56,40%
Общо 383 606 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 63 706 16,60%
25 - 34 81 062 21,10%
35 - 44 78 461 20,50%
45 - 54 80 763 21,10%
55+ 79 614 20,80%
Общо 383 606 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 0 0,00%
100 - 199 лева 0 0,00%
200 - 299 лева 11 829 3,10%
300 - 399 лева 19 144 5,00%
400 - 499 лева 25 598 6,70%
500 - 599 лева 36 502 9,50%
600 - 799 лева 51 706 13,50%
800 - 999 лева 33 902 8,80%
1000 - 1499 лева 46 006 12,00%
над 1500 42 513 11,10%
няма доход 25 629 6,70%
отказвам да отговоря 63 595 16,60%
Общо 356 424 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 130 630 34,10%
Пловдив 22 026 5,70%
Варна 32 295 8,40%
Бургас 15 197 4,00%
друго населено място с над 100 000 жители 43 238 11,30%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 60 028 15,70%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 47 134 12,30%
населено място с по- малко от 4 999 жители 33 058 8,60%
Общо 383 606 100%