Аудиторията на Nova.bg logo na NovaTV

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 167 220 43,60%
Жена 216 386 56,40%
Общо 383 606 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 63 706 16,60%
25 - 34 81 062 21,10%
35 - 44 78 461 20,50%
45 - 54 80 763 21,10%
55+ 79 614 20,80%
Общо 383 606 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 0 0,00%
100 - 199 лева 0 0,00%
200 - 299 лева 11 829 3,10%
300 - 399 лева 19 144 5,00%
400 - 499 лева 25 598 6,70%
500 - 599 лева 36 502 9,50%
600 - 799 лева 51 706 13,50%
800 - 999 лева 33 902 8,80%
1000 - 1499 лева 46 006 12,00%
над 1500 42 513 11,10%
няма доход 25 629 6,70%
отказвам да отговоря 63 595 16,60%
Общо 356 424 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 130 630 34,10%
Пловдив 22 026 5,70%
Варна 32 295 8,40%
Бургас 15 197 4,00%
друго населено място с над 100 000 жители 43 238 11,30%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 60 028 15,70%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 47 134 12,30%
населено място с по- малко от 4 999 жители 33 058 8,60%
Общо 383 606 100%Netinfo.bg

Innovate With Us!

Product & ads solutions around the clock

Contact us

Portfolio

The company’s portfolio comprises versatile content and opportunity for users to be mobile in every single moment of their everyday lives.

Contact us