Аудиторията на Pariteni.bg pariteni logo

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 30 090 49,10%
Жена 31 183 50,90%
Общо 61 273 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 4 361 7,10%
25 - 34 11 736 19,20%
35 - 44 14 421 23,50%
45 - 54 13 571 22,20%
55+ 17 183 28,00%
Общо 61 272 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 0 0,00%
100 - 199 лева 0 0,00%
200 - 299 лева 2 258 3,70%
300 - 399 лева 2 558 4,20%
400 - 499 лева 4 500 7,30%
500 - 599 лева 5 749 9,40%
600 - 799 лева 8 310 13,60%
800 - 999 лева 6 076 9,90%
1000 - 1499 лева 10 646 17,40%
над 1500 9 503 15,50%
няма доход 1 287 2,10%
отказвам да отговоря 8 622 14,10%
Общо 59 509 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 20 188 33,00%
Пловдив 4 314 7,00%
Варна 5 697 9,30%
Бургас 3 494 5,70%
друго населено място с над 100 000 жители 5 055 8,30%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 10 928 17,80%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 7 529 12,30%
населено място с по- малко от 4 999 жители 4 067 6,60%
Общо 61 272 100%