Аудиторията на Play.novatv.bg logo na NovaPlay

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 36 908 33,90%
Жена 72 110 66,10%
Общо 109 018 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 29 409 27,00%
25 - 34 25 315 23,20%
35 - 44 16 453 15,10%
45 - 54 19 865 18,20%
55+ 17 978 16,50%
Общо 109 020 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 0 0,00%
100 - 199 лева 0 0,00%
200 - 299 лева 5 229 4,80%
300 - 399 лева 6 036 5,50%
400 - 499 лева 8 346 7,70%
500 - 599 лева 10 597 9,70%
600 - 799 лева 12 406 11,40%
800 - 999 лева 8 578 7,90%
1000 - 1499 лева 8 580 7,90%
над 1500 9 081 8,30%
няма доход 10 583 9,70%
отказвам да отговоря 17 631 16,20%
Общо 97 067 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 36 502 33,50%
Пловдив 6 950 6,40%
Варна 7 247 6,70%
Бургас 6 428 5,90%
друго населено място с над 100 000 жители 12 063 11,10%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 14 577 13,40%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 13 202 12,10%
населено място с по- малко от 4 999 жители 12 050 11,10%
Общо 109 019 100%