Аудиторията на Play.novatv.bg logo na NovaPlay

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 36 908 33,90%
Жена 72 110 66,10%
Общо 109 018 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 29 409 27,00%
25 - 34 25 315 23,20%
35 - 44 16 453 15,10%
45 - 54 19 865 18,20%
55+ 17 978 16,50%
Общо 109 020 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 0 0,00%
100 - 199 лева 0 0,00%
200 - 299 лева 5 229 4,80%
300 - 399 лева 6 036 5,50%
400 - 499 лева 8 346 7,70%
500 - 599 лева 10 597 9,70%
600 - 799 лева 12 406 11,40%
800 - 999 лева 8 578 7,90%
1000 - 1499 лева 8 580 7,90%
над 1500 9 081 8,30%
няма доход 10 583 9,70%
отказвам да отговоря 17 631 16,20%
Общо 97 067 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 36 502 33,50%
Пловдив 6 950 6,40%
Варна 7 247 6,70%
Бургас 6 428 5,90%
друго населено място с над 100 000 жители 12 063 11,10%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 14 577 13,40%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 13 202 12,10%
населено място с по- малко от 4 999 жители 12 050 11,10%
Общо 109 019 100%Netinfo.bg

Innovate With Us!

Product & ads solutions around the clock

Contact us

Portfolio

The company’s portfolio comprises versatile content and opportunity for users to be mobile in every single moment of their everyday lives.

Contact us