Аудиторията на Sinoptik.bg sinoptik logo

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 233 958 55,60%
Жена 223 150 44,40%
Общо 457 108 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 62 995 11,20%
25 - 34 108 209 20,90%
35 - 44 101 644 22,40%
45 - 54 98 104 23,70%
55+ 86 157 21,80%
Общо 457 109 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 0 0,00%
100 - 199 лева 0 0,00%
200 - 299 лева 10 795 3,60%
300 - 399 лева 20 444 4,00%
400 - 499 лева 30 419 6,60%
500 - 599 лева 39 382 10,70%
600 - 799 лева 54 515 12,10%
800 - 999 лева 50 927 10,40%
1000 - 1499 лева 56 758 13,00%
над 1500 63 522 12,80%
няма доход 34 558 6,30%
отказвам да отговоря 78 598 17,80%
Общо 439 918 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 165 279 34,50%
Пловдив 30 084 5,50%
Варна 34 417 8,40%
Бургас 20 280 2,90%
друго населено място с над 100 000 жители 41 578 8,60%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 85 187 22,20%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 45 773 10,10%
населено място с по- малко от 4 999 жители 34 509 7,90%
Общо 457 107 100%