Аудиторията на Sinoptik.bg sinoptik logo

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 233 958 55,60%
Жена 223 150 44,40%
Общо 457 108 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 62 995 11,20%
25 - 34 108 209 20,90%
35 - 44 101 644 22,40%
45 - 54 98 104 23,70%
55+ 86 157 21,80%
Общо 457 109 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 0 0,00%
100 - 199 лева 0 0,00%
200 - 299 лева 10 795 3,60%
300 - 399 лева 20 444 4,00%
400 - 499 лева 30 419 6,60%
500 - 599 лева 39 382 10,70%
600 - 799 лева 54 515 12,10%
800 - 999 лева 50 927 10,40%
1000 - 1499 лева 56 758 13,00%
над 1500 63 522 12,80%
няма доход 34 558 6,30%
отказвам да отговоря 78 598 17,80%
Общо 439 918 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 165 279 34,50%
Пловдив 30 084 5,50%
Варна 34 417 8,40%
Бургас 20 280 2,90%
друго населено място с над 100 000 жители 41 578 8,60%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 85 187 22,20%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 45 773 10,10%
населено място с по- малко от 4 999 жители 34 509 7,90%
Общо 457 107 100%Netinfo.bg

Innovate With Us!

Product & ads solutions around the clock

Contact us

Portfolio

The company’s portfolio comprises versatile content and opportunity for users to be mobile in every single moment of their everyday lives.

Contact us