Аудиторията на Sravni.bg

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 9 713 63,80%
Жена 5 514 36,20%
Общо 15 227 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 2 205 14,50%
25 - 34 2 202 14,50%
35 - 44 5 190 34,10%
45 - 54 2 542 16,70%
55+ 3 088 20,30%
Общо 15 227 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 0 0,00%
100 - 199 лева 0 0,00%
200 - 299 лева 314 2,10%
300 - 399 лева 492 3,20%
400 - 499 лева 848 5,60%
500 - 599 лева 952 6,30%
600 - 799 лева 1 379 9,10%
800 - 999 лева 1 684 11,10%
1000 - 1499 лева 3 038 20,00%
над 1500 2 258 14,80%
няма доход 1 042 6,80%
отказвам да отговоря 2 983 19,60%
Общо 14 990 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 3 729 24,50%
Пловдив 1 224 8,00%
Варна 1 167 7,70%
Бургас 469 3,10%
друго населено място с над 100 000 жители 1 365 9,00%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 4 165 27,40%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 1 961 12,90%
населено място с по- малко от 4 999 жители 1 148 7,50%
Общо 15 228 100%