Аудиторията на Sravni.bg

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 9 713 63,80%
Жена 5 514 36,20%
Общо 15 227 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 2 205 14,50%
25 - 34 2 202 14,50%
35 - 44 5 190 34,10%
45 - 54 2 542 16,70%
55+ 3 088 20,30%
Общо 15 227 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 0 0,00%
100 - 199 лева 0 0,00%
200 - 299 лева 314 2,10%
300 - 399 лева 492 3,20%
400 - 499 лева 848 5,60%
500 - 599 лева 952 6,30%
600 - 799 лева 1 379 9,10%
800 - 999 лева 1 684 11,10%
1000 - 1499 лева 3 038 20,00%
над 1500 2 258 14,80%
няма доход 1 042 6,80%
отказвам да отговоря 2 983 19,60%
Общо 14 990 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 3 729 24,50%
Пловдив 1 224 8,00%
Варна 1 167 7,70%
Бургас 469 3,10%
друго населено място с над 100 000 жители 1 365 9,00%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 4 165 27,40%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 1 961 12,90%
населено място с по- малко от 4 999 жители 1 148 7,50%
Общо 15 228 100%Netinfo.bg

Innovate With Us!

Product & ads solutions around the clock

Contact us

Portfolio

The company’s portfolio comprises versatile content and opportunity for users to be mobile in every single moment of their everyday lives.

Contact us