Аудиторията на Vbox7.com vbox7

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 348 575 48,50%
Жена 370 501 51,50%
Общо 719 076 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 175 610 24,40%
25 - 34 149 373 20,80%
35 - 44 135 016 18,80%
45 - 54 129 096 18,00%
55+ 129 981 18,10%
Общо 719 076 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 0 0,00%
100 - 199 лева 0 0,00%
200 - 299 лева 22 628 3,20%
300 - 399 лева 43 179 6,00%
400 - 499 лева 53 720 7,50%
500 - 599 лева 60 098 8,40%
600 - 799 лева 88 453 12,30%
800 - 999 лева 59 523 8,30%
1000 - 1499 лева 71 542 10,00%
над 1500 58 948 8,20%
няма доход 57 952 8,10%
отказвам да отговоря 103 546 14,40%
Общо 619 589 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 195 229 27,20%
Пловдив 46 997 6,50%
Варна 57 324 8,00%
Бургас 34 676 4,80%
друго населено място с над 100 000 жители 74 972 10,40%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 130 512 18,20%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 89 781 12,50%
населено място с по- малко от 4 999 жители 89 586 12,50%
Общо 719 077 100%