Аудиторията на Vcards.bg vcards logo

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 3 702 33,14%
Жена 7 471 66,86%
Общо 11 173 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 227 2,03%
25 - 34 1 382 12,37%
35 - 44 1 336 11,96%
45 - 54 2 932 26,24%
55+ 5 296 47,40%
Общо 11 173 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 410 3,67%
100 - 199 лева 263 2,36%
200 - 299 лева 746 6,68%
300 - 399 лева 1 571 14,06%
400 - 499 лева 1 567 14,02%
500 - 599 лева 1 742 15,59%
600 - 799 лева 1 061 9,49%
800 - 999 лева 1 038 9,29%
1000 - 1499 лева 1 104 9,88%
над 1500 238 2,13%
няма доход 649 5,81%
отказвам да отговоря 785 7,02%
Общо 11 174 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 2 172 19,44%
Пловдив 269 2,41%
Варна 1 187 10,62%
Бургас 353 3,16%
друго населено място с над 100 000 жители 1 295 11,59%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 2 356 21,08%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 2 135 19,11%
населено място с по- малко от 4 999 жители 1 405 12,58%
Общо 11 172 100%