Аудиторията на Vesti.bg vesti logo

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 455 342 49,20%
Жена 470 060 50,80%
Общо 925 402 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 86 819 9,38%
25 - 34 164 220 17,75%
35 - 44 221 960 23,99%
45 - 54 215 770 23,32%
55+ 236 632 25,57%
Общо 925 401 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 12 829 1,39%
100 - 199 лева 19 674 2,13%
200 - 299 лева 18 211 1,97%
300 - 399 лева 49 080 5,30%
400 - 499 лева 78 938 8,53%
500 - 599 лева 99 308 10,73%
600 - 799 лева 127 366 13,76%
800 - 999 лева 112 888 12,20%
1000 - 1499 лева 107 106 11,57%
над 1500 91 974 9,94%
няма доход 60 935 6,58%
отказвам да отговоря 147 092 15,89%
Общо 925 401 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 305 296 32,99%
Пловдив 64 572 6,98%
Варна 64 564 6,98%
Бургас 35 360 3,82%
друго населено място с над 100 000 жители 80 636 8,71%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 190 793 20,62%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 96 710 10,45%
населено място с по- малко от 4 999 жители 87 472 9,45%
Общо 925 403 100%