Аудиторията на Vesti.bg vesti logo

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 272 372 48,60%
Жена 288 009 51,40%
Общо 560 381 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 44 959 8,00%
25 - 34 89 778 16,00%
35 - 44 132 933 23,70%
45 - 54 135 441 24,20%
55+ 157 270 28,10%
Общо 560 381 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 0 0,00%
100 - 199 лева 0 0,00%
200 - 299 лева 17 748 3,20%
300 - 399 лева 28 115 5,00%
400 - 499 лева 40 097 7,20%
500 - 599 лева 50 327 9,00%
600 - 799 лева 80 878 14,40%
800 - 999 лева 56 071 10,00%
1000 - 1499 лева 77 795 13,90%
над 1500 69 535 12,40%
няма доход 24 326 4,30%
отказвам да отговоря 84 782 15,10%
Общо 529 674 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 177 154 31,60%
Пловдив 32 408 5,80%
Варна 45 698 8,20%
Бургас 26 121 4,70%
друго населено място с над 100 000 жители 57 780 10,30%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 103 245 18,40%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 71 906 12,80%
населено място с по- малко от 4 999 жители 46 069 8,20%
Общо 560 381 100%