Аудиторията на Vgames.bg Vgames

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 13 112 39,50%
Жена 20 094 60,50%
Общо 33 206 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 2 626 7,90%
25 - 34 2 779 8,40%
35 - 44 4 130 12,40%
45 - 54 9 491 28,60%
55+ 14 180 42,70%
Общо 33 206 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 0 0,00%
100 - 199 лева 0 0,00%
200 - 299 лева 1 607 4,80%
300 - 399 лева 3 860 11,60%
400 - 499 лева 3 774 11,40%
500 - 599 лева 3 110 9,40%
600 - 799 лева 5 380 16,20%
800 - 999 лева 2 426 7,30%
1000 - 1499 лева 2 607 7,90%
над 1500 2 209 6,70%
няма доход 2 247 6,80%
отказвам да отговоря 3 356 10,10%
Общо 30 576 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 5 792 17,40%
Пловдив 2 543 7,70%
Варна 1 518 4,60%
Бургас 2 312 7,00%
друго населено място с над 100 000 жители 3 358 10,10%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 7 208 21,70%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 6 999 21,10%
населено място с по- малко от 4 999 жители 3 475 10,50%
Общо 33 205 100%