Аудиторията на Vmusic.bg vmusic logo

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 2 614 44,48%
Жена 3 262 55,52%
Общо 5 876 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 719 12,23%
25 - 34 482 8,21%
35 - 44 2 046 34,82%
45 - 54 1 951 33,21%
55+ 678 11,54%
Общо 5 876 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 68 1,15%
100 - 199 лева 0 0,00%
200 - 299 лева 441 7,51%
300 - 399 лева 1 825 31,06%
400 - 499 лева 697 11,86%
500 - 599 лева 251 4,27%
600 - 799 лева 149 2,53%
800 - 999 лева 277 4,71%
1000 - 1499 лева 94 1,61%
над 1500 149 2,53%
няма доход 481 8,19%
отказвам да отговоря 1 445 24,58%
Общо 5 877 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 2 395 40,75%
Пловдив 141 2,40%
Варна 150 2,56%
Бургас 67 1,14%
друго населено място с над 100 000 жители 342 5,82%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 485 8,25%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 950 16,16%
населено място с по- малко от 4 999 жители 1 346 22,91%
Общо 5 876 100%Netinfo.bg

Innovate With Us!

Product & ads solutions around the clock

Contact us

Portfolio

The company’s portfolio comprises versatile content and opportunity for users to be mobile in every single moment of their everyday lives.

Contact us