Печелившите са:

Пламен В.

Радинела Г.

vesla i.

Християна В.

Кристиана Ц.

Калоян С.

Елена М.

Кристина К.

Ani P.

Печелившите ще получат имейл с подробности как ще получат наградите си, на който трябва да отговорят в 10 /десет/ дневен срок. В случай, че потребител не отговори, наградата ще бъде връчена на изтеглена "Резерва".